سیاست برگشت وجه

در آکادمی  AI Arch-Club ما به کیفیت محتوایی که ارائه می‌دهیم افتخار می‌کنیم. برای تضمین رضایت شما، یک سیاست بازگشت وجه ۱۰ روزه ارائه می‌دهیم:

  1. مدت زمان: دانشجویان دارای ۱۰ روز از تاریخ خرید برای درخواست بازپرداخت وجه هستند.

  2. رویه درخواست: برای درخواست بازپرداخت، ارسال ایمیل به aiarchclub@gmail.comبا ذکر دلیل لغو الزامی است.

  3. الزامات تکمیل دوره: برای درخواست بازپرداخت کامل، دانشجویان باید تمام تمرینات و پروژه‌های مرتبط دوره را به طور کامل تکمیل کنند. در صورت عدم تکمیل این موارد، درخواست بازپرداخت وجه مردود خواهد شد.

  4. روند بازپرداخت: درخواست‌های بازپرداخت وجه پس از بررسی و تأیید، ظرف ۱۴ روز کاری پردازش و به روش پرداخت اصلی بازگردانده می‌شود.

  5. شرایط ارسال درخواست: درخواست‌های بازپرداخت وجه که از طریق روش‌های دیگر غیر از ایمیل مشخص شده ارسال شوند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

ما به ارائه تجربه‌ی آموزشی با کیفیت بالا برای دانشجویانمان متعهد هستیم و امیدواریم این سیاست بازگشت وجه به شما اطمینان خاطر دهد که در AI Arch-Club، رضایت شما در اولویت است.