منتور شخصی با تجربه ای موفق در حوزه ی کار شماست. او در مسیر شغلی مرتبط با تجربه ی خود می تواند به شما کمک کند. به عنوان مثال یک منتور برای معماران کسی ست که معمار و سازنده ی موفقی بوده و می تواند به شما کمک کند تا چالش های احتمالی پیش روی تان را مدیریت کنید. این شخص روانشناس یا فردی آموزش دیده نیست و صرفا دارای یک تجربه ی موفق است. او راهی را رفته و موفق شده و حالا طبق تجربه اش به شما به عنوان یک معمار کمک می کند تا مسیر خود را با استفاده از تجربه ی او به سلامت سپری کنید.

کوچینگ با نوید طاهری
نوید طاهری معمار و بیزنس کوچ