کوچینگ کسب و کار به توسعه تفاوت مهارت‌ سخت (Hard Skills) و مهارت‌ نرم (Soft Skills) کمک می‌کند.برای معماران این موضوع در بخش توسعه مهارتهای نرم اهمیتی دو چندان دارد.ما کمک میکنیم  تا شکاف بین جایگاه کنونی خود با جایگاهی که قصد رسیدن به آن را دارید، کشف کنید.

بیزنس کوچینگ با نوید طاهری